Přihláška Kalendář 2019


Přihlašovatel

Název: Edita Kleckerová
IČ: 167 29 412
DIČ:
Ulice: Pod Lysinami 466/9
Město, PSČ: Praha 4 - Hodkovičky, 147 00
Stát: Česko

Korespondenční adresa

Ulice: Pod Lysinami 466/9
Město, PSČ: Praha 4 - Hodkovičky, 147 00
Stát: Česko

Kontaktní osoba

Příjmení: Kleckerová
Jméno: Edita
Titul: Ing.
Telefon: 606288972
Email: kleckerova.edita@gmail.com

Soutěžní kalendář

Typ: Nástěnný kalendář
Název: Projekt EDWARD
Fotograf: Vojta Kubec, Petr Ludvíček, Gigi Franková
Grafik/výtvarník: Martina Mončeková
Vydavatel:
Tiskárna: ON tisk, s.r.o. Miroslav Pilát | M: +420 603 207 533
Tisková technologie:
Spoluautor:
Popis: Název projektu EDWARD je složen z počátečních písmen slov Europe Day Without a Road Death, což v českém překladu znamená Den bez úmrtí na silnici. Projekt založila před dvěma lety britská agentura TISPOL, která se zabývá chování účastníků silničního provozu. Mapuje počet vážných dopravních nehod, počet zemřelých i vážně zraněných lidí na evropských silnicích. Záměrem projektu je, aby v předem stanovený den Evropského týdne mobility nikdo nezemřel při dopravních nehodách na evropských silnicích a zvýšilo se povědomí o organizacích, které se zabývají bezpečností silničního provozu. Dlouhodobým cílem projektu je, aby šířením a dodržováním Slibu bezpečnosti došlo k výraznému snížení počtu úmrtí a vážných zranění při dopravních nehodách na evropských a světových silnicích. Záštitu nad projektem EDWARD převzal policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý, náměstek primátorky hlavního města Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času Petr Dolínek. Jedenáct andělů s botami kolem pomyslného krku symbolizuje zemřelé chodce. Tři s diskem na křídlech motoristy, dva s přilbami motorkáře, jeden anděl s cyklistickým kolem cyklistu. Každý anděl nese cedulku se základními informacemi o dopravní nehodě. Andělé vznikali ve spolupráci SPŠ Dopravní v Motole a Zapabeton. Smyslem výstavy je, aby si každý z nás uvědomil, že každoročně umírá v pražských ulicích a silnicích při dopravních nehodách nejvíce chodců. Každý z nás je chodec a každý z nás může svým chováním přispět ke snížení počtu úmrtí chodců v Praze. Zahájení výstavy se zúčastnilo odhadem tři sta lidí, z řad veřejnosti a studentů SPŠ dopravní Praha 5- Motol. Zájemci mohou výstavu navštívit do 18. listopadu -Světového dne obětí dopravních nehod. Živí andělé- akce pro studenty střední školy Nejvíce mrtvých při dopravních nehodách v Praze, v minulém roce bylo chodců. Proto také jedenáct studentů SPŠ dopravní Praha 5- Motol stálo v kostýmech andělů na místech, kde v posledních čtyřech letech zemřeli chodci při dopravních nehodách, když přecházeli mimo přechod nebo nedali přednost tramvaji.

Fotografie


Přední strana

Přední strana

Přední strana