Přihláška Kalendář 2019


Přihlašovatel

Název: Edita Kleckerová
IČ: 167 29 412
DIČ:
Ulice: Pod Lysinami 466/9
Město, PSČ: Praha 4 - Hodkovičky, 147 00
Stát: Česko

Korespondenční adresa

Ulice: Pod Lysinami 466/9
Město, PSČ: Praha 4 - Hodkovičky, 147 00
Stát: Česko

Kontaktní osoba

Příjmení: Kleckerová
Jméno: Edita
Titul: Ing.
Telefon: 606288972
Email: kleckerova.edita@gmail.com

Soutěžní kalendář

Typ: Nástěnný kalendář
Název: Projekt EDWARD
Fotograf: Vojta Kubec, Petr Ludvíček, Gigi Franková
Grafik/výtvarník: Martina Mončeková
Vydavatel:
Tiskárna: ON tisk, s.r.o. Miroslav Pilát | M: +420 603 207 533
Tisková technologie: přes úschovnu jsem Vám poslal data kalendáře: http://www.uschovna.cz/zasilka/JE646SYYTYHGU8K6-34I/
Spoluautor:Popis: Název projektu EDWARD je složen z počátečních písmen slov Europe Day Without a Road Death, což v českém překladu znamená Den bez úmrtí na silnici. Projekt založila před dvěma lety britská agentura TISPOL, která se zabývá chování účastníků silničního provozu. Mapuje počet vážných dopravních nehod, počet zemřelých i vážně zraněných lidí na evropských silnicích. Záměrem projektu je, aby v předem stanovený den Evropského týdne mobility nikdo nezemřel při dopravních nehodách na evropských silnicích a zvýšilo se povědomí o organizacích, které se zabývají bezpečností silničního provozu. Dlouhodobým cílem projektu je, aby šířením a dodržováním Slibu bezpečnosti došlo k výraznému snížení počtu úmrtí a vážných zranění při dopravních nehodách na evropských a světových silnicích. Záštitu nad projektem EDWARD převzal policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý, náměstek primátorky hlavního města Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času Petr Dolínek.Praha- výstava andělů – akce pro veřejnost Praha letos poprvé vstoupila do projektu EDWARD výstavou andělů. Záštitu nad výstavou andělů převzal Ing. Jaroslav Šolc, radní pro oblast kultury, sportu, občanské aktivity MČ Prahy 2. Zahájení výstavy spojené s tiskovou konferencí 17 andělů za 17 zemřelých účastníků silničního provozu proběhlo ve středu 19. září v 11:30 v jižní části Karlova náměstí. Se svým projevem vystoupili: Ing. Irena Ropková, radní pro oblast školství a evropských fondů hlavního města Prahy, plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, Ing. Jaroslav Šolc . radní pro kulturu, sport, občanské aktivity MČ Prahy 2, Mgr. Tomáš Neřold, M.A.- vedoucí oddělení BESIP MD, Ing. Jaroslav Martinek – národní koordinátor cyklistiky, Mgr. Michaela Franková-SPŠ dopravní Praha 5- Motol Jedenáct andělů s botami kolem pomyslného krku symbolizuje zemřelé chodce. Tři s diskem na křídlech motoristy, dva s přilbami motorkáře, jeden anděl s cyklistickým kolem cyklistu. Každý anděl nese cedulku se základními informacemi o dopravní nehodě. Andělé vznikali ve spolupráci SPŠ Dopravní v Motole a Zapabeton. Smyslem výstavy je, aby si každý z nás uvědomil, že každoročně umírá v pražských ulicích a silnicích při dopravních nehodách nejvíce chodců. Každý z nás je chodec a každý z nás může svým chováním přispět ke snížení počtu úmrtí chodců v Praze. Zahájení výstavy se zúčastnilo odhadem tři sta lidí, z řad veřejnosti a studentů SPŠ dopravní Praha 5- Motol. Zájemci mohou výstavu navštívit do 18. listopadu -Světového dne obětí dopravních nehod. Živí andělé- akce pro studenty střední školy Nejvíce mrtvých při dopravních nehodách v Praze, v minulém roce bylo chodců. Proto také jedenáct studentů SPŠ dopravní Praha 5- Motol stálo v kostýmech andělů na místech, kde v posledních čtyřech letech zemřeli chodci při dopravních nehodách, když přecházeli mimo přechod nebo nedali přednost tramvaji. Živí andělé rozdávali Pražanům v dopoledních hodinách letáky s informacemi o možnosti elektronicky podepsat Slib bezpečnosti, odznak s logem projektu, reflexní prvky, interaktivní hru o bezpečnosti na silnicích v Praze.

Fotografie